Rekrutacja

Terminy Rekrutacji
do Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez
Fundację Rozwój dla Przyszłości w Brynicy w roku szkolnym 2019/2020

  1. od 1 marca do 31 marca 2019 r. – przyjmowanie wniosków w Oddziale Przedszkolnym.
  2. od 1 kwietnia do 8 kwietnia 2019 r. – postępowanie rekrutacyjne.
  3. 9 kwietnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4. od 10 kwietnia do 25 kwietnia 2019 r. - złożenie przez rodzica potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego.
  5. 30 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Terminy Rekrutacji Uzupełniającej
do Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez
Fundację Rozwój dla Przyszłości w Brynicy w roku szkolnym 2019/2020

  1. od 6 maja do 17 maja 2019 r. – przyjmowanie wniosków w Oddziale Przedszkolnym.
  2. od 20 maja do 23 maja 2019 r. – postępowanie rekrutacyjne.
  3. 24 maja 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4. od 27 maja do 29 maja 2019 r. - złożenie przez rodzica potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego.
  5. 31 maja 2019 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.