Oddział Przedszkolny w Brynicy

Do Oddziału Przedszkolnego w Brynicy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 61 dzieci: 30 dziewczynek i 31 chłopców.

Dzieci dzielone są na trzy jednolite grupy:

 • 3-latki to wesołe Smerfiki,
 • 4-latki to sprytne Tygryski,
 • 5-latki to mądre Sówki.

Zgodnie z założeniami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno‑kulturowym i przyrodniczym.

Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze oraz kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy, a także nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą oraz wspierającą działania wychowawcze rodziców. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju a także edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze przedszkole uczestniczy w wielu inicjatywach. Raz w miesiącu odwiedza nas teatrzyk, przedstawiający ciekawe bajki z morałem. Przedszkolaki biorą udział w wycieczkach edukacyjnych, ale również odwiedzają bawialnie, gdzie mogą miło spędzić czas. Nad dziećmi opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, prowadząca różnorodne atrakcyjne zajęcia dydaktyczne oraz takie, które uczą prostych i praktycznych czynności z życia codziennego, np. jak zrobić sok owocowy, przetwory, sałatkę warzywną, czy pełnowartościowe kanapki. Dzieci uczą się sadzić warzywa i wspólnie je pielęgnują. Przedszkole odwiedzane jest także przez policjantów i strażaków.

Przedszkole oferuje:

 • 10 godzinną opiekę i przyjazną atmosferę,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • programy dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci,
 • wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • wycieczki (do kina, teatru, itp.),
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • dogoterapię,
 • pyszne i urozmaicone posiłki.