Główna siedziba Niepublicznego Przedszkola:

Fundacja Rozwój dla Przyszłości
Brynica 144A
26-065 Piekoszów
e-mail: punktprzed@interia.pl
strona: www.rozwojdlaprzyszlosci.pl